Meny
Nyheter
 • 16.03.2018

  Moderator

  Innkalling til årsmøte i DFV 2018

  Her følger innkallingen til årsmøtet i påsken 2018, nærmere bestemt langfredag 30.mars kl 14:00 på Torsetlia.

  Du finner de utsendte dokumentene i dokumentarkivet her på nettsiden

  Styret håper på godt fremmøte og ønsker alle en god påske.

  Dagsorden for årsmøtet:

  1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

  2. Valg av møteleder

  3. Valg av referent

  4. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

  5. Styrets beretning

  6. Årsregnskap 2017

  7. Revisors beretning

  8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2018

  9. Valg av styre, revisor og valgkomite -se vedlagt innstilling til valg av styre

   - Valg av representant til Dialogforum i Nore og Uvdal kommune

  10. Eventuelle innkomne forslag (Forslag må være sendt...

  Les mer
 • 13.02.2018

  Moderator

  Nytt "stormøte" i DFV

  I januar arrangerte DFV-styret nok en gang møte med lederne av alle komiteer og hytteforeninger på Dagalifjell. I alt var 32 personer til stede og 10 foreninger representert. Referat

  fra møtet finner du i Dokumentarkivet. 

  Les mer
 • 06.02.2018

  • Tema: 

  90 km med skiløyper

  på Dagalifjellet. Vi har i nærområdet

  Les mer
 • 25.01.2018

  Hans Christian Bjørkto

  Ny skiløype til Dagali

  Løypelagene på Dagalifjell og i Dagali har snakket sammen. Det resulterer i sammenkopling av løypenettene. 

  Les mer