Meny
Nyheter

13.02.2018

Moderator

Nytt "stormøte" i DFV

I januar arrangerte DFV-styret nok en gang møte med lederne av alle komiteer og hytteforeninger på Dagalifjell. I alt var 32 personer til stede og 10 foreninger representert. Referat

fra møtet finner du i Dokumentarkivet.