Meny
Nyheter

03.07.2018

Kari-Anne Røisgård

Åpent møte for alle fritidsinnbyggere i Nore og Uvdal fredag 10. august

Kommunen inviterer til informasjonsmøte på Rødberg hotell om kommuneplanens samfunnsdel - det er denne som skal vise ønsket utvikling i kommunen. Du kan være med å påvirke framtida der du har fritidsbolig!

Fra invitasjonen:

"Nore og Uvdal kommune er i gang med rullering av samfunnsdelen av kommuneplan for perioden 2018-2030.

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument og skal gi langsiktige rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og forvaltningen av arealressursene i et 10-20 års perspektiv. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel og en handlingsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel viser kommunens langsiktige mål og strategier og hvilke utfordringer og muligheter kommunen står overfor. Kommuneplanens samfunnsdel skal vise ønsket utvikling i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for kommunens helhetlige planlegging.

Fastsatt planprogram har følgende fokusområder: 

 • Befolkningsutvikling og tettstedsutvikling
 • Folkehelse
 • Digitalisering og innovasjon
 • Oppvekst
 • Omsorg
 • Næringsutvikling
 • Samferdsel og annen infrastruktur
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Kommuneorganisasjon
 • Nore og Uvdals rolle i regionen
 • Kommuneplanens arealdel

I dette arbeidet ønsker Nore og Uvdal kommune en bred medvirkning både fra innbyggere og fra fritidsinnbyggere."

Sted: Rødberg hotell
Dato: 10. august 2018
Tid: 18:00 – 20:00