Meny
Om Dagalifjellets Vel
Undermeny
 • Hva vi gjør

  Dagalifjellets vel er en paraplyorganisasjon for alle de rundt 1000 hytte/leilighets eiere fra Uvdal Alpinsenter over hele Dagalifjellet og på Hol siden ned mot Dagali. De fleste er organisert i ca 10 hytteforeninger, samt for områdets lokale næringsdrivende og grunneiere.

  Velets formål er å utvikle og ivareta fellesgodene på Dagalifjellet ut fra hytteeieres, grunneieres og lokalbedriftenes behov gjennom å: DFV er den største private aktøren som sikrer den friluftsmessige infrastrukturen i området.

  • Tilrettelegge og merke sommerstier
  • Kjøre opp og merke skiløyper
  • Utarbeide og oppgradere turkart
  • Kultivere fiskevann
  • Føre dialog med politikere og offentlige organer i kommunen
  • Være talerør og representant for brukerne av fjellet
  • Samarbeide med lokale hytteeierforeninger

   Velet ble stiftet i 1955, reaktivert i 1993, og organiserer i dag rundt 1000 hytteiere (dvs 3000 - 4000 fjellbrukere), grunneiere og servicebedrifter. Således er vi fjellets desidert viktigste brukergruppe og høringsinstans.

  23. november 2012

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto