Meny
Om Dagalifjellets Vel
Undermeny
 • Årsmøte i Dagalifjell Løypelag søndag 19.august kl 16 på Vasstulan

  Styret i Dagalifjell Løypelag innkaller herved til årsmøte for regnskapsåret 2017-2018. 

  Alle interessenter har møte- og talerett. Alle bidragsytere som har innbetalt til finansiering av Løypelagets drift i regnskapsåret f.o.m. 01.07.17 t.o.m. 30.06.18, har stemmerett. Det er anledning til å stille med fullmakt(er). Det blir enkel bevertning.

   

  SAKSLISTE 

  1. Registrering av tilstedeværende, stemmeretter og fullmakter 

  2. Godkjennelse av innkalling og saksliste.
  3. Valg av møteleder. 

  4. Valg av referent. 

  5. Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder. 

  6. Styrets årsmelding 2017-2018 (vedlegg 1). 

  7. Årsregnskap og revisors bekreftelse 2017-2018 (vedlegg 2). 

  8. Styrets forslag til budsjett for året 2018-2019 (vedlegg 2). 

  9. Valg av styre og revisor (vedlegg 3). 

  10. Vedtektsendringer. Forslag fra styret om justeringer/oppdateringer av vedtektene i Dagalifjell løypelag (vedlegg 4).
  11. Saker som styret har fått i hende innen tidsfristen før årsmøtet. 

  12. Orienteringer. 

  Alle vedlegg kan lastes ned fra Dokumentarkivet her på www.dagalifjelletsvel.no.

  04. august 2017

  Forfatter: Moderator

 • Dagalifjell Løypelag: Plan for skiløypedrift

  Dagalifjell Løypelag har lagt fram sine tanker og plan for skiløypedrift i årene framover.

  Planen legges fram i forbindelse med årsmøtet i DFV påsken 2018.

  Planen viser klart hvilke utfordringer løypelaget ser i tiden framover, hvilke prioriteringer som må gjøres og ikke minst hvilket (udekket) finansieringsbehov som er der for å få optimale løypeforhold på Dagalifjell.

  28. mars 2018

  Forfatter: Moderator

 • Dagalifjell Løypelag: Plan for skiløypedrift

  Dagalifjell Løypelag har lagt fram sine tanker og plan for skiløypedrift i årene framover.

  Planen legges fram i forbindelse med årsmøtet i DFV påsken 2018.

  Planen viser klart hvilke utfordringer løypelaget ser i tiden framover, hvilke prioriteringer som må gjøres og ikke minst hvilket (udekket) finansieringsbehov som er der for å få optimale løypeforhold på Dagalifjell.

  28. mars 2018

  Forfatter: Moderator

 • Nytt fra Dagalifjell Løypelag april 2017

  Etter forespørsel på årsmøtet for DFV i påsken, har Dagalifjell Løypelag nå lagt tilgjengelig i vårt Dokumentarkiv referat fra årsmøtet 15.august 2016 og resultatregnskapet 2015-2016.

  18. april 2017

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Løypeoppdatering påsken 2017

  Det er ikke mye snø, men det finnes løyper å gå! Og kommer man seg opp på fjellet, bærer snøen for tur utenom løypene over alt. Løyper som kjøres:

  En del av Torsetliarunden er brukbar. Det samme gjelder "Kabelen" mellom torsetlia og Vasstulan. Her er det greit føre, men det er noen bare partier.

  Fra Vasstulan opp "Skaret" over Sigridfjell og til Fyritjønn har vi en kjempeflott "rundløype" på ca 8 kilometer. Her er det supre snøforhold og muligheter for skiturer hele påsken, med prepping daglig.

   

  Med hilsen

  Dagalifjell løypelag

  13. april 2017

  Forfatter: Hans Christian Bjørkto

 • Nye koster i Løypelaget

  Arve Syvertsen tok over som leder i Daglifjell Løypelag fra høsten 2015.

  Samtidig gikk også Jan Bruserud og Hans Christian Bjørkto fra Dagalifjellets vels styre inn som medlemmer i Løypelaget. For øvrig består Løypelaget av tre grunneiere: Grethe Flaata, Leiv Ljøterud og Oddvar Nørstebø. 

  Løypelagets oppgave er løpende arbeid med finanisering og drift av skiløypeprepareringen, inkludert avtaleforhold med dem som står for prepareringen. 

  Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om skiløypene! Bruk "Kontakt oss!" på hovedmenyen på forsiden.

  01. mars 2016

  Forfatter: Moderator

 • Løypekartet

  Her er omsider kartet som følger forrige innlegg fra Løypelaget om løypekjøringen for 2014-2015.

  11. november 2014

  Forfatter: Moderator

 • Nytt fra Løypelaget november 2014

  Dagalifjellets løypelag har fra høsten 2014 gjort ny avtale med Fjellservice AS om opparbeiding og kjøring av skiløyper på Dagalifjellet. Det vedlagte kartet (kommer!) viser hvilke traseer som opparbeides. Omfanget av løyper som kjøres er ikke endret fra tidligere år. Disse traseene er i henhold til Kommunens godkjente Sti- og Løypeplan.

  Les mer om avtalen med Fjellservice i vedlagte word-dokument.

  01. november 2014

  Forfatter: Per Hægstad, leder Løypelaget