Meny
Dokumentarkiv
 • Protokoll fra årsmøtet 2018

  Protokoll fra årsmøtet påsken 2018 for regnskapsåret 2017.

  pdfLast ned fil
 • Plan for skiløypedrift fra Dagalifjell løypelag

  Dagalifjell Løypelag har presentert sin plan for løyepdrift i årene framover. Planen legges fram i forbindelse med årsmøtet i DFV langfredag i påsken 2018. 

  pdfLast ned fil
 • Innkalling årsmøte 2018

  Innkalling og agenda til årsmøte i DFV 2018

  pdfLast ned fil
 • Valg 2018

  Valgkomiteens innstilling til valg  DFV ved årsmøtet 2018

  pdfLast ned fil
 • Årsregnskap 2017

  Årsregnskap for DFV for 2017 - til årsmøtet 2018

  pdfLast ned fil
 • Årsberetning 2017 til årsmøtet 2018

  Årsmelding for 2017 fra styret i DFV til årsmøtet 2018

  pdfLast ned fil
 • Referat fra stormøte" i DFV januar-18

  Møte mellom DFV, hytteforeninger og komiteer på Dagalifjell,

  pdfLast ned fil
 • Om festeavgift og innløsning

  Jon Alvsaker: "Betaler du riktig festavgift?", 2017.

  pdfLast ned fil
 • Referat fra årsmøte Dagalifjell Løypelag

  Årsmøtet 2017 avholdt 20/8. Revidert årsmelding er også arkivert.

  pdfLast ned fil
 • Innkallling årsmøte DL 2017

  pdfLast ned fil
 • DL årsmelding 2016-2017

  Årsmelding fra styret til årsmøtet i Dagalifjell løypelag for sesongen 2016-2017.

  pdfLast ned fil
 • DL Resultatregnskap 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • DL Balanse regnskap 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • DL Revisjonsberetning 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • DL Budsjett 2017-2018

  pdfLast ned fil
 • DL - Valg 2017

  Valgkomiteens innstilling for styre i DL 2017-2018.

  pdfLast ned fil
 • Protokoll årsmøte DFV 2017

  Referat fra årsmøte for drifts- og regnskapsåret 2016, avholdt påsken 2017.

  pdfLast ned fil
 • Resultatregnskap for Dagalifjell Løypelag 2015-2016

  Dagalifjell Løypelag (DL) har avvikende regnskapsår, med oppgjør per 30.juni hvert år.

  pdfLast ned fil
 • Årsmøte Dagalifjell Løypelag 15-08 2016

  pdfLast ned fil
 • Valgkomiteens innstilling til årsmøte i DFV 2017

  pdfLast ned fil
 • Årsmelding DFV 2016-2017

  pdfLast ned fil
 • Regnskap DFV 2016

  pdfLast ned fil
 • Innkalling og agenda årsmøte 2017

  pdfLast ned fil
 • Kart - Stier og løyper Dagalifjell

  Jf Sti- og løypeplan fra april 2016.

  jpgLast ned fil
 • Ny sti- og løypeplan

  pdfLast ned fil
 • Plakat om kolonnekjøring

  Last ned denne og heng opp hjemme og på hytta!

  Vegvesenet har laget en plakat som vi oppfordrer alle hytteeiere på Dagalifjell til å ha på hytta, hjemme, i bilen. 

  pdfLast ned fil
 • Kronikk om tomtefeste

  Svensson Nøkleby advokatfirma

  pdfLast ned fil
 • Løypekjøringsavtale

  pdfLast ned fil
 • Masterplan 2030 Øvre Uvdal

  Denne er ikke med i dokumentarkiv

  pdfLast ned fil